Công ty cổ phần cấp nước Châu Đức

Là công ty cổ phần với cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp và xử lý nước sạch, Cấp nước Châu Đức hướng đến việc nâng cấp và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Với những giải pháp công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, chúng tôi cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, nước không đủ tiêu chuẩn thành nguồn nước chất lượng phục vụ sinh hoạt, các khu công nghiệp, sản xuất kinh doanh của cộng đồng.

Xem thêm

Dịch vụ nổi bật
a1

Cung cấp nước sạch

Là công ty cổ phần với cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp và xử lý nước sạch,

a2

Xử lý nước sạch

Là công ty cổ phần với cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp và xử lý nước sạch,

a3

Kỹ thuật và xây lắp Ngành nước

Là công ty cổ phần với cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp và xử lý nước sạch,

Thế mạnh Cấp nước Châu Đức
quality 1

Chất lượng

Là công ty cổ phần với cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp và xử lý nước sạch,

water 1

Công nghệ

Là công ty cổ phần với cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp và xử lý nước sạch,

WAS Logo (1)

Thương hiệu

Là công ty cổ phần với cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp và xử lý nước sạch,

tool 1

Dịch vụ

Là công ty cổ phần với cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp và xử lý nước sạch,

clean-water 1

Con người

Là công ty cổ phần với cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp và xử lý nước sạch,

maintenance 1

Giá luôn tốt nhất

Là công ty cổ phần với cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp và xử lý nước sạch,

Phát triển bền vững cùng Cấp nước Châu Đức

Là công ty cổ phần với cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp và xử lý nước sạch, Cấp nước Châu Đức hướng đến việc nâng cấp và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Với những giải pháp công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, chúng tôi cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, nước không đủ tiêu chuẩn thành nguồn nước chất lượng phục vụ sinh hoạt, các khu công nghiệp, sản xuất kinh doanh của cộng đồng.

  • 15+ Dự án
  • 5+ Chứng nhận
  • 14 năm Kinh nghiệm
Thông tin Quan hệ cổ đông

Đang cập nhập nội dung